ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔မွတ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလြန္သိသာထင္ရွားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို ေတြ႔ႀကံဳလာေနသည္ဟု အမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမွတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းရွိ Influencer တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိကာ လူငယ္မ်ားသည္ Influencer ေခတ္ဟုေခၚေသာ ေခတ္ကာလအသစ္တစ္ရပ္ထံသုိ႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးဝင္လာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။  အြန္လိုင္း Influencer ဆိုသူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာတို႔တြင္ လူအမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ Influencer မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလာခဲ့သည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အြန္လိုင္း Influencer မ်ားသည္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေပၚ  မည္မွ်လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္ဆိုသည္ကို တိုင္းတာသိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။   စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္မွာ Influencer မ်ားက ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို (အမ်ားစုသည္ ယင္းသို႔ ေထာက္ခံမႈမွာ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆသည္) ႏွစ္သက္သေဘာက်ကာ၊ ထိုသုိ႔ ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို မိမိမိတ္ေဆြမ်ားက…

Samsung သည္ ၎၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တီဗီေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၆၅ လက္မ၊ ၇၅ လက္မ၊ ၈၂ လက္မ တီဗီအမ်ဳိးအစားမ်ားအျပင္ ၄င္း၏ အၾကီးဆံုး ၉၈ လက္မအရြယ္ QLED 8K တီဗီ အမ်ိဳးအစားကိုလည္း တစ္ပါတည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ Samsung QLED…

ONE Championship ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔အားကစားသမား သေျပညိဳသည္ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု အားကစားသည္ မိမိကစားပံုႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီသည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သေျပညိဳသည္ ONE: Kingdom of Warrior ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး…

ကိုယ္ခံပညာအားကစား ၿပိဳင္ပဲြမ်ားသည္ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း အားကစားသမားႏွစ္ဦး အျပင္းအထန္ ေသြးေျမက်ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးမွ အႏိုင္ရလဒ္ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အၿငိဳးအေတးမွမရိွဘဲ အားကစားသမားႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ အႀကိတ္အနယ္ ထိုးနွက္တိုက္ခိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အမုန္းတရား ကပ္ပါလာႏိုင္သည္ဟု ကိုယ္ခံပညာအားကစား ပရိသတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ပါသလား။ ONE Championship…

ONE Championship ၏ ပထမဆံုး ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီ အားကစားသမား ဘိုဇီနာ “တိုတို” အန္တိုနီယာက လံုေလာက္သည့္ ေလ့က်င့္မႈသာ ရွိလွ်င္ မည္သည့္ ၿပိဳင္ဘက္ကိုမွ် ေၾကာက္ရြံ႕မည္ မဟုတ္ဟု ႀကံဳးဝါးေျပာဆိုခဲ့သည္။ ” ေနာက္ပြဲက ဇူလိုင္လေလာက္ ျဖစ္မယ္လို႔ မွန္းထားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မေလ့က်င့္ေရးကို…

မန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပြဲမ်ား လာေရာက္က်င္းပခဲ့ခ်ိန္မွစကာ ျမန္မာ့ရိုးရာလက္ေဝွ႔သမားအခ်ိဳ႕သည္ ONE Championship မွ က်င္းပသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔သို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ရိုးရာလက္ေဝွ႔သမားမ်ားထဲတြင္ ရဲေသြးနီလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ မတ္ရပ္ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္နည္း ကိုသာ အားသာေသာ လက္ေဝွ႔သမားတစ္ဦးပင္ျဖင့္လင့္ကစား ရဲေသြးနီ၏ ကိုယ္ခံပညာ…

ONE Championship တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေသာ ကစားသမားတိုင္းတြင္ မတူညီေသာ ဘဝေနာက္ေၾကာင္းမ်ား ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကစားသမားမ်ားသည္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။ ကိုယ္ခံပညာရပ္ေၾကာင့္ ဘဝေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကိုယ္ခံပညာကစားသမား ၃ ဦး၏အေၾကာင္းကို စုစည္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ေအာင္လအန္ဆန္ ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးဖြားၿပီး လက္ရွိအေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ၎၏ဘဝတြင္…

နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ေလးစားအားက်ရတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ကိုယ္စီရိွ ၾကေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိက်င္လည္ေနေသာေနရာမ်ားမွ ထူးခြၽန္သူမ်ားကို ပို၍အားက်တတ္ၾကၿပီး ယခုအပတ္တြင္ ေစာမင္းမင္း အားက်အတုယူရသည့္ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု အားကစားသမားမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔သမားအျဖစ္ ကိုယ္ခံပညာနယ္ပယ္ကို စတင္အေျခခ်ခဲ့သည့္ ေစာမင္းမင္းကို ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံု ကစားသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ONE Championship ႏွင့္အတူပြဲထြက္လာခဲ့သည္။…

Coca-Cola၏ မိသားစုဝင္ျဖစ္ေသာ Max+ သည္ ယေန႔တြင္ ရပ္ကြက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အားေပးကူညီမႈ၊လုပ္အားမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Max+ အလန္းစားလမ္းၾကား အမည္ရွိ ရန္ကုန္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္း နွင့္ လမ္း ၃၀ ၾကားတြင္တည္ရွိေသာ  အဆိုပါ လမ္းၾကားအား အမႈိက္ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အဆင့္ျမွင့္တင္မြမ္းမံျပီး ေနထိုင္သူမ်ားနွင့္ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား၊…