HEINEKEN Myanmar သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာအက်ဆံုး ေနရာျဖစ္ေသာ Junction City Office Tower အေဆာက္အအံုႀကီး၏ ၁၅ လႊာတြင္ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ရုံးခ်ဳပ္ေနရာအသစ္ကို ေျပာင္းေရြ႕ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။  ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံတကာဘီယာအမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ေသာ HEINEKEN ၏ ပံုရိပ္ကို  ျမွင့္တင္ရန္၊  ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ကို အားေပးကူညီႏိုင္ရန္တို႔ အတြက္ ဤေခတ္မီရံုးခန္းႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး၏ ရႈေမွ်ာ္ခင္းကို ၂၇၀ ဒီဂရီပတ္လည္ ျမင္ေတြ႔ေနႏိုင္ေသာေနရာတြင္ ဖန္တီးထားသည္။

ေခတ္မီဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ HEINEKEN Myanmar ရံုးခ်ဳပ္ႀကီးတြင္ က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၊ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ စက္ရံုစတိုင္ဖန္တီးထားသည့္ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားႏွင့္ သဘာဝအလင္းေရာင္တို႔ ရရွိေအာင္ ဖန္းတီး ထားေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အသစ္လြင္ဆံုး၊ အထူးျခားဆံုး ရံုးခန္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုမၸဏီ၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ပိုမိုျမွင့္တင္ေထာက္ပံ့ေပး ႏိုင္ရန္အတြက္ အစည္းအေဝးခန္းမ်ားကို မွန္မ်ားျဖင့္ ကာရံထားၿပီး မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္လည္း အျခားလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ လက္ရည္တစ္ျပင္တည္း အတူတကြထိုင္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စီမံထားသည္။ ဤရံုးသစ္ႀကီး၌ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ အလုပ္ၿပီးခ်ိန္၌ ဝန္ထမ္းမ်ား  ေအးေအးေဆးေဆးအနားယူႏုိင္ၿပီး ဘီယာမ်ားေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ ဘားတစ္ခု၊ DJ Booth တစ္ခု၊ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သက္သက္သာသာ ျဖစ္ေစမည့္ နားေနခန္း၊ ဗီဒီယိုမ်ားၾကည့္ရန္ႏွင့္ ပြဲအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရန္တို႔အတြက္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ရွိ တီဗီႀကီး တစ္ခုတို႔ ထားရွိေပးထားသည္။ 

“HEINEKEN Myanmar ဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အၿမဲအေလးထားပါတယ္။ ေအာင္ျမင္လိုတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိၿပီး လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္ေစတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္ဖို႔က သိပ္ကိုအေရးပါတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ရံုးခန္းေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔၊ အေထာက္အကူေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ HEINEKEN ရဲ႕ ကတိကဝတ္ကို ထင္ဟပ္ျပသေနပါတယ္။ HEINEKEN Myanmar ရံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အေကာင္းဆံုးရံုးတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု HEINEKEN Myanmar ၏ Managing Director ျဖစ္သူ René Sánchez Valle က ဆိုသည္။

HEINEKEN အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ စိတ္ကူးဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးေစေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္းတစ္ခုတည္းသာမက စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသူမ်ား၊ ထူးခြ်န္သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္၊ တိုးတက္ေစရန္၊ ထိန္းသိမ္းထားရန္ ရည္ရြယ္၍ ကုမၸဏီ၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအမံတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ‘Go Places’ အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထားရွိထားသည္။ HEINEKEN ကုမၸဏီအတြင္းရွိ ဤ ‘Go Places’ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ပ၌ ၆ လခန္႔ ကာလတို တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊ ဘြဲ႔ရၿပီးစ ထူးခြ်န္လူငယ္မ်ားအား ကုမၸဏီတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႔႔သင္ၾကားေပးမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ကာ အေတြ႔အႀကံဳသစ္ ရေစျခင္း အစရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ၾကရန္ အားေပးကူညီလ်က္ရွိသည္။

“HEINEKEN Myanmar အေနနဲ႔ ကုမၸဏီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံက ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕  လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ တိုးတတ္ေစဖို႔၊ အေကာင္းမြန္ဆုံး အရည္အေသြးနဲ႔ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖို႔အတြက္ အေလးထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံတကာဘီယာထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုအေနနဲ႔ ကၽြန္မတို႔က အျခားကုမၸဏီေတြ မေပးႏိုင္တဲ့ အထူးဖန္တီးထားတဲ႔ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ျပည္ပမွာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ တာဝန္ခ်ထားမႈလိုမ်ိဳးေပါ့။ တကယ္လို႔  သင္က စိန္ေခၚမႈ၊  စြန္႔ဦးတီထြင္ ဆန္းသစ္တဲ့ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို လိုခ်င္တဲ့သူဆိုရင္ေတာ့  HEINEKEN Myanmar က သင့္အတြက္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု HEINEKEN Myanmar ၏ Human Resources Director ျဖစ္သူ Yadira Sepúlveda Cavazos က ဆိုသည္။  

HEINEKEN Myanmar အေနျဖင့္ ‘Go Places’ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အာရွပစိဖိတ္ပညာသင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ (Asia Pacific Graduate Program – APGP) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား လက္ခံေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤ ႏွစ္ႏွစ္တာ ၾကာျမင့္မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ပ၌ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ တာဝန္ခ်ထားမႈ ႏွစ္ႀကိမ္  ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း အရည္အခ်င္းရွိ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္တို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစေရး အားေပးကူညီရန္ ၎အစီအစဥ္ကို ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ၏ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ https://careers.theheinekencompany.com/APGP/ တြင္ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို HEINEKEN Myanmar ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/ HEINEKENMyanmarCareer/ တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *