ဇြန္လ ၁၅ရက္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္ဟိုင္းတြင္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့သည့္ ကစားသမားမ်ားသည္ Baoshan Arena အားကစား႐ုံ တြင္ အံမခမ္းအစြမ္းျပအႏိုင္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အနာဂတ္တြင္ ၎တို႔၏ ကစားသမားဘဝအား ထုဆစ္ပုံေပၚေစမည့္ ၿပိဳင္ပြဲတခ်ိဳ႕အား ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုး သတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

၎ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ ကိုယ္ခံပညာ အားကစားေလာကတြင္ မေမ့ႏိုင္စရာညေနခင္းမွ အႀကီးမားဆုံးႏိုင္ပြဲရသူ ၆ဦး၏ ေနာက္ထပ္ တြဲ ဆိုင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဘူရွီဒို ဖိုးေသာ္

ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ဖိုးေသာ္သည္ ONE Championship တြင္ ၿပိဳင္ဘက္ Victorio “Indra” Senduk အား အလဲထိုး အႏိုင္ ယူခဲ့ၿပီးေနာက္  ၿပိဳင္ပြဲမွတ္တမ္းအေနျဖင့္ အႏိုင္ပြဲ ၈ပြဲအနက္ ၇ပြဲမွာ ပြဲသိမ္းစံခ်ိန္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၎၏ ONE Championship သမိုင္းတေလ်ွာက္ ၇ပြဲတိတိ ပထမအခ်ီတြင္ ဒိုင္ပြဲရပ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ စံခ်ိန္ကို ဆက္လက္သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖိုးေသာ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ဖယ္သာဝိတ္တန္း၌ လက္ေစာင္းထက္ေသာ အားကစားသမားႏွင့္ တြဲဆိုင္းတြဲမွသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းထက္ ဖိုးေသာ္သည္ Edward “The Ferocious” Kelly ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္လွ်င္မ်ားစြာ  စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ပြဲေကာင္းတစ္ပြဲျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ တိုက္စစ္အားေကာင္းသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ပြဲသိမ္းအေျဖရွာတတ္သူမ်ားလည္းျဖစ္ရာ လက္ေဝွ႕ႏွင့္ ဝူရွဴးတို႔၏ ထိပ္တိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ ပရိသတ္အႀကိဳက္ အႀကိတ္အနယ္ပြဲျဖစ္လာေစမည့္ ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

Agilan Thani

ခက္ခဲလွေသာ ၁၂လၾကာကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ Agilan “Alligator” Thani သည္ ေအာင္ပြဲႏွင့္အတူျပန္လာရန္ ဆုံး ျဖတ္ခဲ့သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ သုံးခ်ီယွဥ္ၿပိဳင္မႈအၿပီးတြင္ Yoshihiro “Sexy Yama” Akiyama အား အမွတ္ျဖင့္ အႏိုင္ယူရန္ ၎၏ အားကစားသမား စိတ္ဓါတ္မေပ်ာက္ဆုံးေသးေၾကာင္း Thani က ျပသခဲ့သည္။

ဂႏၴဝင္အားကစားသမားႀကီးျဖစ္သူ ဂ်ပန္မွ Akiyama အား အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖင့္ မေလးရွားမွ Thani သည္ ၎၏အက်ပ္အတည္း မွာ ယာယီသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဝယ္တာဝိတ္တန္းတြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိသူျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤဝိတ္တန္းတြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္၌ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္အျခားအားကစားသမားတစ္ဦးမွာ James Nakashima ျဖစ္ၿပီး ONE Championship တြင္ ႐ႈံးပြဲမရွိေသးဘဲ ႏွစ္ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲရထားသူလည္း ျဖစ္သည္။

Thani ကဲ့သို႔ပင္ Nakashima သည္လည္း လုံးေထြးသတ္ပုတ္မႈစရွယ္လစ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မတ္တပ္ရပ္တိုက္ခိုက္မႈတြင္လည္း အၿမဲ တိုးတက္မႈရေနသူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္း ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ မ်ားစြာစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရသူသည္ ကမာၻ႔ ခ်န္ပီယံခါးပတ္အား စိန္ေခၚခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

Han Zi Hao

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေမြထိုင္းအားကစားေလာကတြင္ ေရွ႕တန္းမွဦးေဆာင္ေနသည့္ Han Zi Hao သည္ ၿပိဳင္ဘက္ Andrew “Maddog Fairtex” Miller အား အလဲထိုးၿပီး ၎၏ဂုဏ္သတင္းအား ပိုမိုႀကီးမားေစႏိုင္ခဲ့သည္။

အသက္ ၂၃ႏွစ္သာရွိေသးသည့္ Han သည္ ONE Championship ဘန္တန္ဝိတ္တန္းေမြထိုင္းကမာၻ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္အား စိန္ေခၚ လိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ စိန္ေခၚႏိုင္ရန္ ၎အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္အံ့မခမ္းအႏိုင္ပြဲအနည္းငယ္ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ေသခ်ာေပါက္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ျဖစ္မည့္ပြဲမွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္မဟုတ္ဘဲ Saemapetch Fairtex ႏွင့္ Han တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရန္ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ထိုင္းအားကစားသမား Saemapetch သည္ ONE Championship ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းတြင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား အားတင္ဆက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လူငယ္ကစားသမားႏွစ္ဦး၏ရင္ဆိုင္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ အဓိကၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲအျဖစ္ ၿပီးျပည့္စုံေသာတြဲဆိုင္း တစ္ဆိုင္းျဖစ္လာမည္မွာမလြဲေပ။

Reinier De Ridder

ONE Championship ၏ မစ္ဒဲလ္ဝိတ္ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံဘြဲ႔အား Gilberto “Giba” Galvao အား အလဲထိုးအႏိုင္ယူၿပီး မရႏိုင္ေသး ေသာ္လည္း Reinier “The Dutch Knight” De Ridder အေနျဖင့္ မ်ားစြာနီးကပ္ေနၿပီဟု ဆိုရပါမည္။

Reinier အေနျဖင့္ ၎ဝိတ္တန္း၏အျမင့္ဆုံးဆုအား စိန္ေခၚႏိုင္လုနီးပါးအေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး ထိုကဲ့သို႔ ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ Vitaly Bigdash အား အႏိုင္ယူရန္သာ လိုပါေတာ့သည္။

႐ုရွထိပ္တန္းအားကစား Vitaly Bigdash သည္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္လူငယ္ ႐ႈံးပြဲမရွိေသးသည့္ Reinier အား ခ်ဳပ္ကြက္မ်ားတြင္ အ သာစီးရႏိုင္သကဲ့သို႔ ထိုးႏွက္မႈစြမ္းရည္တြင္လည္း မည္သည့္တြဲဆိုင္းႏွင့္မွမတူေအာင္ စိန္ေခၚစမ္းသပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနသည္။

ဤဝိတ္တန္း၏ ခ်န္ပီယံေဟာင္း Vitaly Bigdash သည္လည္း ခ်န္ပီယံအား စိန္ေခၚခြင့္ရရန္ ေနာက္ထပ္အႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲလိုအပ္ လ်က္ရွိေနရာ ၎ႏွင့္ Reinierတို႔ပြဲသည္ ခ်န္ပီယံခါးပတ္လုပြဲကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ႏိုင္ပါသည္။

Koyomi Matsushima

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိရာမွ ျပန္လည္နလံထႏိုင္ခဲ့ၿပီး အႏၲရာယ္ႀကီးမားလွေသာ “Pretty Boy” Kwon Won Il အား အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း သည္ Koyomi “Moushigo” Matsushima အတြက္ စစ္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္မႈဟုပင္ တင္းစားေျပာဆိုရပါမည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က Marat Gafurov အား အလဲထိုးအႏိုင္ယူခဲ့ၿပီး ယခုလည္း ၿပိဳင္ဘက္ Kwon Won Il အား အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္သာဝိတ္တန္းကမာၻ႔ ခ်န္ပီယံအားစိန္ေခၚခြင့္ရရွိရန္ နီးစပ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စိန္ေခၚခြင့္ရရွိရန္ ေနာက္ထပ္ အႏိုင္ပြဲတစ္ပြဲလိုအပ္ေနသည္။

အကယ္၍ Garry “The Lion Killer” Tonon အား အႏိုင္ယူထိုးသတ္ႏိုင္ပါက ဂ်ပန္အားကစားသမား Koyomi သည္ ကမာၻ႔ခ်န္ ပီယံအား စိန္ေခၚခြင့္ရရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အားကစားသမား  Garry သည္ ယိုကိုဟားမားမွ အသက္ ၂၆ႏွစ္အရြယ္ Koyomi အား အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းရွိပုံရသည္။ သို႔ေသာ္ Koyomi ေနာက္ဆုံးယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ လုံးေထြးသတ္ပုတ္သည့္ကိုယ္ခံပညာကစားသမားမွာ Gafurov ျဖစ္ ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ Gafurovအေနျဖင့္ လုံေထြးသတ္ပုတ္ရန္ အခြင့္မရမီမွာပင္ Koyomi က ပြဲသိမ္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Koyomi ႏွင့္ Garry တို႔၏ပြဲသည္ မ်ားစြာစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္လာဖြယ္ရွိေနၿပီး ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦး၏အမွား သည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္မရေလာက္ေအာင္ ပြဲသိမ္းျမန္သြားႏိုင္ပါသည္။

Itsuki Hirata

Itsuki “Strong Heart Fighter” Hirata သည္ ONE: LEGENDARY QUEST ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္း ေပါင္းစုံၿပိဳင္ပြဲအား ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၿပီးျပည့္စုံေသာကစားသမားဘဝကို အစျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

Angelie “D Explorer” Sabanal အား အျမန္ဆုံးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္  Itsuki သည္ အမ်ဳိးသမီးအက္တမ္ဝိတ္တန္း၏ေနာက္ ထပ္ တက္သစ္စၾကယ္တပြင့္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အသင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အသင့္ေတာ္ဆုံးတြဲဆိုင္းမွာ Bozhena Antoniyar ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႕ခ်န္ပီယံႏွစ္ထပ္ကြမ္း Antoniyar သည္ Itsuki ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ကမာၻ႔စင္ျမင့္ေပၚ၌ အေတြ႕အၾကဳံပိုမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ အလြန္အမင္းအေတြ႕အၾကံဳကြာသည္ဟုလည္း မဆိုသာေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ Itsuki ႏွင့္ Antoniyar တို႔ပြဲသည္ ပုံစံတက်ရွိသည့္ လုံးေထြးသတ္ပုတ္အခ်ဳပ္သမားႏွင့္ အထိုးအသတ္သမားတို႔၏ပြဲ တပြဲျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

Please follow and like us:
error0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *