Samsung သည္ ၎၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တီဗီေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၆၅ လက္မ၊ ၇၅ လက္မ၊ ၈၂ လက္မ တီဗီအမ်ဳိးအစားမ်ားအျပင္ ၄င္း၏ အၾကီးဆံုး ၉၈ လက္မအရြယ္ QLED 8K တီဗီ အမ်ိဳးအစားကိုလည္း တစ္ပါတည္း

မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ Samsung QLED 8K တီဗီမ်ားတြင္ Samsung ၏ မူပိုင္ Quantum Processor ကိုထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားျပီး ၎ Processor တြင္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးႏွင့္ၾကည့္ရႈမႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည့္ AI နည္းပညာသုးံ ရုပ္ထြက ္ ျမင္ကြင္းထတု ္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ Semiconductor နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ Samsung အေနနဲ႔ မိသားစုေတြအတြက္ေရာ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္၊ပိုမိုေခတ္မီျပီး သက္ေသာင့္သက္သာပိုရွိတဲ့ လူေနမႈပံုစံဖန္တီးေပးဖို႔နဲ႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာေတြ ပါဝင္တဲ့အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္ေတြကိုေပးစြမ္းႏိုင္ဖို႔ အစဥ္အျမဲ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အခု မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ QLED တီဗီအသစ္ေတြက ဒီအခ်က္ကို သက္ေသျပလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တန္ဖိုးထားရတဲ့ဝယ္ယူသံုးစြဲသူေတြကို အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ Customer ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဘယ္ေနရာကပဲ ဝယ္ယူအသံုးျပဳပါေစ၊အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Samsung Myanmar ၏ Head of ConsumerElectronics ျဖစ္သူ Mr. Khang Wei Yap က ေျပာၾကားသည္။

အိမ္သံုးအီလက္ထေရာနစ္ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ပထမဆံုးအျဖစ္ Samsung Electronics မွ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ေသာ အလိုေလ်ာက္ထိန္းညွိေပးႏိုင္သည့္ Quantum Processor တြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာပံုရိပ္မ်ားကို မွတ္ယူႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ AI စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားသည္။ ထို AI စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကာင့္ မည္သည့္ရုပ္ထြက္ အမ်ိဳးအစားပံုစံပင္ျဖစ္ေစ ၎၏မူလအရည္အေသြးကို 8K အရည္အေသြး ရုပ္ထြက္ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျမင့္ဆံုးသို႔ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းႀကံဳေတြ႕ေနေသာ 8K အရည္အေသြးမီရုပ္သံကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈျပႆနာကို Samsung မွ ဤကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အိမ္သံုးအီလက္ထေရာနစ္ျပပြဲ (Consumer Electronics Show 2019) တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္မႈဆု (Innovation Award) ကို Samsung မွ ထိုက္တန္စြာ ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ QLED 8K တီဗီသည္ Samsung ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚေခတ္အမီဆံုးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္မားဆံုး တီဗီဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

“တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာတီဗီေဈးကြက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္ေ၀စုပိုင္ဆိုင္မႈဟာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ၇၅ လက္မနဲ႔အထက္ တီဗီေတြနဲ႔ ေဒၚလာ ၂၅၀၀နဲ႔အထက္ အရည္အေသြးျမင့္ တီဗီေတြေရာင္းခ်တဲ့ေနရာမွာ ေစ်းကြက္ပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အဲဒီေနရာေတြမွာ ေစ်းကြက္ေ၀စု အမ်ားဆံုးရရွိထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တီဗီနဲ႔ပတ္သက္လာရင္တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အပိုင္းမွာေရာ၊ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့အပိုင္းမွာပါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေစ်းကြက္ေဝစုအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဦးေဆာင္ရပ္တည္ေနပါတယ္” ဟု Mr. Yap က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ QLED တီဗီအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ 8K ႏွင့္ 4K တီဗီအမ်ိဳးအစားမ်ားပါဝင္ၿပီး၊ အဆိုပါတီဗီမ်ားတြင္ ၆၅ လက္မ မွ ၉၈ လက္မအရြယ္အစားရိွေသာ 8K Q950R အမ်ိဳးအစားတီဗီမ်ား၊ ၄၃ လက္မ မွ ၈၂လက္မ အရြယ္အစားရွိေသာ 4K Q90R ၊ Q85R ၊ Q80R ၊ Q70R ႏွင့္ Q60R တီဗီမ်ား ပါဝင္သည္။ Samsungအေနႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း QLED တီဗီေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစား ၂၀ ေက်ာ္အထိ ထုတ္လုပ္ထားကာ ၎တီဗီမ်ားတြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစားရွိ ေမာ္ဒယ္မ်ားပါဝင္သည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာ ျမင္ကြင္းရႈေထာင့္ႏွင့္ အနက္ေရာင္ပါဝင္ႏႈန္းအဆင့္မ်ားကို ယူေဆာင္လာသည့္အေကာင္းဆံုး ရုပ္ထြက္ အရည္အေသြး။အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ Ultra Viewing Angle နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထုတ္ SamsungQLED တီဗီမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဘးေဘာင္တည္ေဆာက္ပံုအျပင္ ျမင္ကြင္းရႈေထာင့္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္တိုင္းတာခ်က္မွတ္သားမႈပံုစံစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေနာက္ခံအလင္းေရာင္သည္တီဗီေဘာင္မ်ားကိုျဖတ္၍ တီဗီမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ညီညာစြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ သို႔မဟုတ္လွ်ပ္စစ္မီးထိန္ထိန္လင္းေနေသာ အခန္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္ရႈသည္ျဖစ္ေစ အလင္းစူးရွျခင္း၊အလင္းျပန္ျခင္းတို႔ လံုး၀မျဖစ္ေပၚေစဘဲ အေကာင္းဆံုးပံုရိပ္အရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ရုပ္ထြက္အရည္အေသြး အဆင့္ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာႏွင့္အတူ Direct Full Array တီဗီေမာ္ဒယ္မ်ားကို အသံုးျပဳလာႏႈန္းသည္ ယမန္ႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမ်ားလာသည္။ Direct Full Array နည္းပညာသည္ တိက်ေသာ အလင္းအေမွာင္ထိန္းညွိမႈ ရရွိရန္အတြက္ တီဗီဖန္သားျပင္ေနာက္မွ လင္းေနေသာ LED ကိုေဘာင္အေနာက္တြင္ ထားရွိေပးထားသည္။ သို႔မွသာ အနက္ေရာင္ အရည္အေသြး ပိုမိုစိုျပည္ေအာင္ ဖန္တီးရန္အလင္းေရာင္ကို ထိန္းညွိထားေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တီဗီေနာက္ခံအလင္းေရာင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ အနက္ေရာင္ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းတို႔အတြက္ ၂၀၁၉ ထုတ္ Samsung QLED တီဗီမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ အနက္ေရာင္ကို ပုိမိုတိက်စြာ သိရွိထိန္းညွိေပးႏိုင္သည့္ စနစ္သည္ အလင္းျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ အနက္ေရာင္ ထိန္းညိွမႈ အခ်ိဳးအစား လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ကို အေသးစိတ္ေကာင္းမြန္စြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထုတ္ Samsung ၏ QLED တီဗီမ်ားအားလံုးတြင္ အေကာင္းဆံုး႐ုပ္ထြက္စြမ္းရည္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည့္္ HDR10+ နည္းပညာကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ အဆိုပါ HDR10+ နည္းပညာသည္ အလင္းအေမွာင္မ်ားေသာ ျပကြက္မ်ားကို ပိုမိုတိက်ေစသည့္အတြက္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမိုတိက်ျပတ္သားေသာ ပံုရိပ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တဆင့္ခံ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ HDMI2.1 (8K 60P) transmission ကိုလည္း Samsung ၏ QLED 8K တီဗီမ်ားအားလံုးတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုစံုလင္ခမ္းနားျပီး အႏုပညာေျမာက္စြာ အလွဆင္ႏိုင္မည့္ တမူထူးျခားေသာ Ambient ModeAmbient Mode ပါဝင္လာေသာ Samsung QLED တီဗီမ်ားတြင္ မိမိအႏွစ္သက္ဆံုး ဓာတ္ပံုမ်ားအပါအဝင္ပန္းခ်ီကားမ်ား၊ အျခားေသာပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားသာမက ပန္းခ်ီကားသဖြယ္ အခန္းနံရံႏွင့္တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနေစမည့္ မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ ဓာတ္ပံုမ်ားအား ထည့္သြင္းျပသထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တီဗီတစ္လံုးတည္းျဖင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ယင္ႏိုင္မႈကို စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းအလွဆင္ရန္Ambient Mode ကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ Theme အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္းထည့္သြင္းေပးထားသည္။ တီဗီမၾကည့္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိနားေထာင္လိုေသာ သီခ်င္းမ်ားကို Ambient Modeျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္နားဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Samsung QLED တီဗီမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အလင္းထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အာရံုခံစနစ္မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္အေကာင္းမြန္ဆံုး အလင္းအေမွာင္ အေနအထားမ်ား ရရွိေအာင္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညအေမွာင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေန႔ခင္းဘက္အလင္းေရာင္ေတာက္ပေသာ အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *