လတ္တေလာတြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး လူမႈကြန္ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ facebook၊ twitter ၊ Instagram တို႔တြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ challenge တစ္ခု ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အဆိုပါ challenge မွာ ပုလင္း၊ ေရသန္႔ဗူး အဖံုးမ်ားကို ေနာက္ ျပန္ကန္ခ်က္ျဖင့္ဖြင့္ရေသာ bottle cap challenge ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈ…

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ONE Warrior Series 6 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ကစားသမား စိုင္းဥာဏ္လင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား Peter Danasoe ကို တတိယအခ်ီတြင္ ပြဲသိမ္းခ်ဳပ္ကြက္ျဖင့္ အနိုင္ရရွိၿပီးေနာက္ ၎၏ ကုိယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု အိပ္မက္မ်ား ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာခဲ့သည္။ စိုင္းဥာဏ္လင္းသည္…

ကမာၻတစ္ဝန္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Visa မွ သံုးစြဲသူျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) ကို ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ယင္းေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ား၁ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လက္ခံနားလည္မႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသံုးသပ္၍ တိက်နက္နဲစြာ…

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ကိုယ္ခံပညာ အားကစားအဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည့္ ONE Championship သည္ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစုံ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအား ဝိတ္တန္းအလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ပြဲမ်ားအျပင္ မတူညီသည့္ဝိတ္တန္းမ်ားမွ အားကစားသမားမ်ား  ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ညိွၿပီး ထိုးသတ္သည့္ တန္းညိွယွဥ္ၿပိဳင္မႈျခင္း cross weight ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကိုလည္း က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ အားကစားသမား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္…

save The Children ၊ UNICEF ႏွင့္ Alive & Thrive အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္၍ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအဂ်င္စီ Bridge မွ ဖန္တီးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  Vero မွ PR ႏွင့္ Digital ပိုင္းတို႔တြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ…

ဇြန္လ ၁၅ရက္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ရွန္ဟိုင္းတြင္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့သည့္ ကစားသမားမ်ားသည္ Baoshan Arena အားကစား႐ုံ တြင္ အံမခမ္းအစြမ္းျပအႏိုင္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အနာဂတ္တြင္ ၎တို႔၏ ကစားသမားဘဝအား ထုဆစ္ပုံေပၚေစမည့္ ၿပိဳင္ပြဲတခ်ိဳ႕အား ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုး သတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ ၎ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ ကိုယ္ခံပညာ အားကစားေလာကတြင္ မေမ့ႏိုင္စရာညေနခင္းမွ အႀကီးမားဆုံးႏိုင္ပြဲရသူ ၆ဦး၏…

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔မွတ္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလြန္သိသာထင္ရွားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးကို ေတြ႔ႀကံဳလာေနသည္ဟု အမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမွတ္ တံဆိပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းရွိ Influencer တို႔၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ အထူးစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိကာ လူငယ္မ်ားသည္ Influencer ေခတ္ဟုေခၚေသာ ေခတ္ကာလအသစ္တစ္ရပ္ထံသုိ႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္တိုးဝင္လာေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။  အြန္လိုင္း Influencer ဆိုသူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာတို႔တြင္ လူအမ်ားကေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နယ္ပယ္သည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ Influencer မ်ားသည္ လူငယ္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိလာခဲ့သည္။ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အြန္လိုင္း Influencer မ်ားသည္ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေပၚ  မည္မွ်လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္ဆိုသည္ကို တိုင္းတာသိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။   စီးပြားေရးရႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဤေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္မွာ Influencer မ်ားက ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို (အမ်ားစုသည္ ယင္းသို႔ ေထာက္ခံမႈမွာ အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆသည္) ႏွစ္သက္သေဘာက်ကာ၊ ထိုသုိ႔ ေထာက္ခံေျပာဆိုျခင္းကို မိမိမိတ္ေဆြမ်ားက…

Samsung သည္ ၎၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တီဗီေမာ္ဒယ္အသစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၆၅ လက္မ၊ ၇၅ လက္မ၊ ၈၂ လက္မ တီဗီအမ်ဳိးအစားမ်ားအျပင္ ၄င္း၏ အၾကီးဆံုး ၉၈ လက္မအရြယ္ QLED 8K တီဗီ အမ်ိဳးအစားကိုလည္း တစ္ပါတည္း မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ Samsung QLED…

ONE Championship ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔အားကစားသမား သေျပညိဳသည္ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု အားကစားသည္ မိမိကစားပံုႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီသည္ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သေျပညိဳသည္ ONE: Kingdom of Warrior ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး…

ကိုယ္ခံပညာအားကစား ၿပိဳင္ပဲြမ်ားသည္ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း အားကစားသမားႏွစ္ဦး အျပင္းအထန္ ေသြးေျမက်ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးမွ အႏိုင္ရလဒ္ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အၿငိဳးအေတးမွမရိွဘဲ အားကစားသမားႏွစ္ဦး အျပန္အလွန္ အႀကိတ္အနယ္ ထိုးနွက္တိုက္ခိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းၿပိဳင္ပဲြမ်ား ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အမုန္းတရား ကပ္ပါလာႏိုင္သည္ဟု ကိုယ္ခံပညာအားကစား ပရိသတ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ထင္ျမင္ပါသလား။ ONE Championship…